mb30.jpg

Lakim Profilesh

Vecoritë

 • Trup çelikuSistem me shtytje Reduktori me dhëmbë
 • Boshti sipër me lëvizje kthimi mbrapa
 • Boshti sipër i lëvizshëm lart dhe poshtë me krah.
 • Ingranazhet poshtë të palëvizshëm dhe me dhëmbë.
 • Ingranazhet Vals dhe topat janë me çelik 1050
 • Ingranazhet Vals dhe topat janë bërë të sertë.
 • Standard rulat vals mund të përkulen me profile lama dhe kuti rulat valsë standard janë të formuar nga pulla me përmasa të ndryshme.
 • Mbështetëse anësore të çentrueshmeMundësi punimi horizontal dhe vertikalKatalog përdorimi në Anglisht dhe ShqipCertifikatë CE

Vecoritë specifike

 • Topa për të përkulur tuba
 • Topa për të përkulur qoshe dhe mbështetëse
 • Topa delrin për të përkulur aluminin
 • Mbështetëse specifike anësore
 • Aparat përkulës C&S (ferforzhe)
 • Aparat burgjie (për ferforzhe)

Category :

Ind. e Rende

Date :

February 22, 2018