pn90.jpg

Makineri Për Vrima

Specifikat Standarte

  • Hapje vrimash në tuba dhe profile
  • Në sajë të kahut të lëvizshëm shtrëngon dhe shkul shpejt
  • Krahu lëviz majtas djathtas
  • Mund të hapë vrimë deri në 50°’

Category :

Ind. e Rende

Date :

February 23, 2018