mb50.jpg

Perkulje e Profilit

Vecoritë

 • Trup çeliku
 • Sistem Reduktor shtyrës me dhëmbëza
 • Boshti lart me lëvizje transformuese
 • Boshti lart me lëvizje hidraulike lart poshtë
 • Ingranazhet poshtë të qëndrueshëm me shtytës me dhëmbëza
 • Ingranazhet Vals dhe topat janë me çelik të kualitetit 1050
 • Ingranazhet Vals dhe topat janë bërë të sertë
 • .Standart Topat vals mund të përkulen me profile lama dhe kuti
 • Topat valsë standard janë të formuar nga pulla me përmasa të ndryshme.
 • Mbështetëse anësore të çentrueshme
 • Mundësi punimi horizontal dhe vertikal
 • Katalog përdorimi Anglisht dhe Shqip
 • Certifikatë CE

Vecoritë specifike

 • Topa për të përkulur tuba
 • Topa për të përkulur qoshe dhe mbështetëse
 • Topa delrin për të përkulur aluminin
 • Mbështetëse specifike anësore
 • Aparat përkulës C&S

Category :

Ind. e Rende

Date :

February 23, 2018