3h50.jpg

Perthyrje dhe Perkulje

Makineri për përthyerje dhe përkulje me 3 Rrula të Lëvizshëm

Veçoritë
Dy rrulat e poshtëm mund të lëvizin majtas e djathtas.
Rruli sipër mund të lëvizë në mënyrë hidraulike.
Sistem shtytje me 3 Reduktorë.
Të gjithë Ingranazhet janë të temperuar ne një Ekran Dixhital.

Nr Tipi i Makinerisë Permasat

(mm)

Kendi minimum

I lakimit

1   40×10

70×12

300

600

2   25×10

100×10

300

300

3   25×25

30×30

260

300

4   30 300
5   20x20x3

40x40x4

50x50x5

300

400

600

6   20x20x3

40x40x4

50x50x5

300

400

600

7   60x60x7 800
8   60x60x7 800
9   60x60x7 800
10   UNP 80 800
11   UNP 80 800
12   I-PE 80 1000
13   ½

1      ¼

2

160

250

600

14   80/24/4

50/50/3

500

600

15   80x30x4 1500

 

Category :

Ind. e Rende

Date :

February 20, 2018