rreth

Ne si DigiMak Sh.p.k, me eksperiencën tonë disa vjeçare importojmë dhe eksportojmë makineri të ndryshme të cilat shtojnë prodhimin tuaj dhe përmirësojnë kualitetin e produkteve tuaj.

DigiMak Sh.p.k importon-eksporton makineri të sektorit të prodhimit të këpucëve, të teksileve, të industrisë së rëndë e të lehtë, dhe ka kapacitetin të ngrejë linja prodhimi.

DigiMak Sh.p.k, në shitjen e makinerive me veçori të larta teknike është konkuruese edhe në çmim. Ndërkaq, pas shitjes së çdo produkti, krahas mbështetjes me asistencë teknike dhe shërbimeve përkatëse, DigiMak Sh.p.k ofron mbështetje me pjesë këmbimi të cilat janë jetike për mbarëvajtjen e fabrikës suaj.

Të jemi zgjedhja e parë e klientëve tanë në sektorin e makinerive, falë këmbenguljes dhe vullnetit për të ofruar cilësine & shërbimin parësor

Mbështetja e klientëve tanë për një  prodhim sa më efikas, duke ofruar produkte të reja që ndjekin hap pas hapi zhvillimet teknologjike ndërkombëtare

Të jemi në tregun Shqiptar dhe jo vetëm, me cilësi dhe risi te herëpas-hershme

SHERBIME INOVATIVE DHE PRODUKTE TE TEKNOLOGJISE SE FUNDIT